Dreamplex_Logo_Black Big
flexos_logo_black_zoom
Asset 1
WhitePaper_Mockup_Vie_221024

Những kiểu văn phòng nào là cần thiết để áp dụng thành công mô hình Hybrid và thu hút nhân tài cho doanh nghiệp?

✅ Nghiên cứu được kết luận từ khảo sát về 10 nhu cầu cốt lõi của thế hệ Millenials và Gen Z về hình mẫu văn phòng lý tưởng.
4 hình thức không gian làm việc cần thiết hậu COVID
Ví dụ và ý tưởng độc đáo từ các công ty lớn đang áp dụng mô hình làm việc Hybrid
Bí quyết để xây dựng môi trường làm việc hybrid thành công 

Download ngay!
Ebook 4 không gian làm việc cần thiết cho văn phòng hậu COVID dành cho mọi công ty đang và mới chuyển đổi sang mô hình hybrid.